Základní informace

Vítejte na stránkách Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého, které jsou věnovány výhradně metodickým materiálům a pomůckám, které vznikly v rámci projektů "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty" (spolufinancován v letech 2011-2012 z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, dále VKD) a "Poselství křesťanských svátků" (2010). V budoucnu předpokládáme doplňování materiálů podobného zaměření.

Stránky byly vytvořeny zejména pro absolventy kurzů pro učitele, které se konaly a budou konat v rámci projektu VKD. Obsahují uspořádání pomůcek podle témat. Některé pomůcky jsou opravené nebo upravené oproti verzi z vydaného balíčku tištěných příruček a CD, které obdrželi účastníci kurzu. Obsah tištěných příruček na těchto stránkách zatím není, uvažujeme o jeho zpřístupnění v budoucnu.

Uveřejněné materiály jsou určeny zejména k výuce ve školách. Lze je však využít a doplnit i pro katechezi dětí a mladých lidí.

Účel a určení jednotlivých pomůcek jsou popsány v úvodních článcích. 

AKTUÁLNÍ STAV: Použití pomůcek je možné při dodržení pravidel licence Creative commons - tzn., že pomůcky lze využívat pro vlastní potřebu nebo šířit, pokud uvedete autora (tj. Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého). Pokud dílo upravíte, je třeba uvést také původního autora, poznámku "upraveno" a poskytnout dílo za stejných podmínek dalším osobám. Nelze využít komerčně! Texty nyní procházejí jazykovou korekturou.

 NABÍDKA TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ PRO UČITELE 

Změna termínu!

Prodloužení termínů u semináře: Vybraná témata z dějin křesťanství - viz tabulka.

  

     

 NABÍDKA SEMINÁŘŮ LISTOPAD 2015 - ŘÍJEN 2016

 

  

KÓD

NÁZEV SEMINÁŘE

TERMÍNY

ČAS

DEN

CÍLOVÁ SKUPINA

A-1

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

7.11.2015

9:00 - 15:00

SO

1. stupeň ZŠ

B-4

Křesťanský slovník a jeho aktualizace

21.11.2015

9:00 - 13:00

SO

2. stupeň ZŠ, SŠ

B-1

Bible - kniha knih

18.1.2016

9:00 - 15:00

PO

ZŠ a SŠ

B-2

Kostely a kláštery v minulosti a dnes

19.1.2016

9:00 - 13:00

ÚT

ZŠ a SŠ

B-3

Křesťanské rituály  a symboly

21.1.2016

9:00 - 15:00

ČT

ZŠ a SŠ

D-3

Motivace žáků I aneb

15.2.2016

9:00 - 13:00

PO

1. stupeň ZŠ

D-4

Motivace žáků II aneb

16.2.2016

9:00 - 13:00

ÚT

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-2

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

20.2.2016

9:00 - 15:00

SO

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-1

Mír a spravedlnost ve světě

4.4.2016

9:00 - 13:00

PO

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

C-2

Země pro člověka

5.4.2016

9:00 - 15:00

ÚT

ZŠ a SŠ

D-2

Metody práce s biblickými texty

21.4.2016

9:00 - 13:00

ČT

D-1

Využití multimediálních pomůcek ve výuce společenskovědních předmětů

17.6.2016

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

A-4

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

20.6.2016

9:00 - 13:00

PO

1. stupeň ZŠ

A-5

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

20.6.2016

9:00 - 13:00

PO

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-3

Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

19.10.2016

9:00 - 13:00

ST

1. stupeň ZŠ

C-3.1

Vybraná témata z dějin křesťanství I - starověk až raný středověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2016

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.2

Vybraná témata      z dějin křesťanství II - středověk až novověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2016

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.3

Vybraná témata      z dějin křesťanství III - novověk až současnost

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2016

Seminář má rozsah         8 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

 

  
 ZMĚNA TERMÍNU JE VYHRAZENA

 

NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

Pokud jste měli zájem o některý z již proběhlých seminářů a nemohli jste se ho zůčastnit, dejte nám vědět nejlépe e-mailem. Jakmile budeme mít odpovídající počet zájemců (tj. minimálně tři), domluvíme s nimi jiný termín, který bude vyhovovat všem.

 

ABSOLVENTI KURZŮ VKD si mohou prostřednictví e-mailové adresy požádat o přístupové heslo do části pro registrované, kde pro ně budou uveřejňovány aktuální informace. O přístup do této části mohou zažádat i zájemci, kteří se dosud kurzu nezúčastnili, ale hodlají se přihlásit během roku 2013.

 

 

 Logo