Základní informace

Vlastníkem a autorem těchto stránek je Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Stránky slouží k nabídce výsledků projektu VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ VE VÝUCE - PRAKTICKÉ NÁMĚTY učitelům společenskovědních předmětů, učitelům náboženství a katechetům, kteří působí na základních a středních školách. 

Stránky byly doplněny o materiály z projektu POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ a počítá se s jejich doplňováním o nově vzniklé didaktické materiály. 

Uveřejněné materiály jsou určeny zejména k výuce ve školách. Lze je však využít a doplnit i pro katechezi dětí a mladých lidí.

Účel a určení jednotlivých pomůcek jsou popsány v úvodních článcích. 

AKTUÁLNÍ STAV: Použití pomůcek je možné při dodržení pravidel licence Creative commons - tzn., že pomůcky lze využívat pro vlastní potřebu nebo šířit, pokud uvedete autora (tj. Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého). Pokud dílo upravíte, je třeba uvést také původního autora, poznámku "upraveno" a poskytnout dílo za stejných podmínek dalším osobám. Nelze využít komerčně! 

 NABÍDKA TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ PRO UČITELE 

     LISTOPAD 2016 - ŘÍJEN 2017

   

KÓD

NÁZEV SEMINÁŘE

TERMÍNY

ČAS

DEN

CÍLOVÁ SKUPINA

A-1

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

25.11.2016

9:00-15:00

1. stupeň ZŠ

A-2

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

25.11.2016

9:00-15:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-3

Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

25.11.2016

9:00-15:00

1. stupeň ZŠ

B-4

Křesťanský slovník a jeho aktualizace

20.1.2017

9:00 - 13:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

B-1

Bible - kniha knih

20.1.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

D-2

Metody práce s biblickými texty

20.1.2017

9:00 - 15:00

B-2

Kostely a kláštery v minulosti a dnes

10.2.2017

9:00 - 13:00

ZŠ a SŠ

B-3

Křesťanské rituály  a symboly

10.2.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

D-3

Motivace žáků I aneb

31.3.2017

9:00 - 13:00

1. stupeň ZŠ

D-4

Motivace žáků II aneb

31.3.2017

9:00 - 13:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-1

Mír a spravedlnost ve světě

28.4.2017

9:00 - 13:00

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

C-2

Země pro člověka

28.4.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

A-4

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

20.6.2017

9:00 - 13:00

ÚT

1. stupeň ZŠ

A-5

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

20.6.2017

9:00 - 13:00

ÚT

2. stupeň ZŠ, SŠ

D-1

Využití multimediálních pomůcek ve výuce společenskovědních předmětů

23.6.2017

9.00-15:00

ZŠ a SŠ

C-3.1

Vybraná témata z dějin křesťanství I - starověk až raný středověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.2

Vybraná témata      z dějin křesťanství II - středověk až novověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.3

Vybraná témata      z dějin křesťanství III - novověk až současnost

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah         8 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

 Změna termínu vyhrazena.

 NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

Pokud máte zájem o některý ze seminářů a nevyhovuje Vám termín, napište na kcatbihk [dot] cz. Zařadíme Vás mezi zájemce, kterým napíšeme, jakmile počet zájemců dosáhne alespoň tří osob. Domluvíme pak termín, který bude vyhovovat všem.

ABSOLVENTI KURZŮ VKD získají tištěné příručky. Poplatek za každý seminář činí 100 Kč. 

 

 

 Logo