Základní informace

Vlastníkem a autorem těchto stránek je Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Stránky slouží k nabídce výsledků projektu VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ VE VÝUCE - PRAKTICKÉ NÁMĚTY učitelům společenskovědních předmětů, učitelům náboženství a katechetům, kteří působí na základních a středních školách. 

Stránky byly doplněny o materiály z projektu POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ a počítá se s jejich doplňováním o nově vzniklé didaktické materiály. 

Uveřejněné materiály jsou určeny zejména k výuce ve školách. Lze je však využít a doplnit i pro katechezi dětí a mladých lidí.

Účel a určení jednotlivých pomůcek jsou popsány v úvodních článcích. 

AKTUÁLNÍ STAV: Použití pomůcek je možné při dodržení pravidel licence Creative commons - tzn., že pomůcky lze využívat pro vlastní potřebu nebo šířit, pokud uvedete autora (tj. Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého). Pokud dílo upravíte, je třeba uvést také původního autora, poznámku "upraveno" a poskytnout dílo za stejných podmínek dalším osobám. Nelze využít komerčně! 

 NABÍDKA TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ PRO UČITELE 

     LISTOPAD 2016 - ŘÍJEN 2017

   

KÓD

NÁZEV SEMINÁŘE

TERMÍNY

ČAS

DEN

CÍLOVÁ SKUPINA

A-1

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

25.11.2016

9:00-15:00

1. stupeň ZŠ

A-2

Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

25.11.2016

9:00-15:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

A-3

Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

25.11.2016

9:00-15:00

1. stupeň ZŠ

B-4

Křesťanský slovník a jeho aktualizace

20.1.2017

9:00 - 13:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

B-1

Bible - kniha knih

20.1.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

D-2

Metody práce s biblickými texty

20.1.2017

9:00 - 15:00

B-2

Kostely a kláštery v minulosti a dnes

10.2.2017

9:00 - 13:00

ZŠ a SŠ

B-3

Křesťanské rituály  a symboly

10.2.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

D-3

Motivace žáků I aneb

31.3.2017

9:00 - 13:00

1. stupeň ZŠ

D-4

Motivace žáků II aneb

31.3.2017

9:00 - 13:00

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-1

Mír a spravedlnost ve světě

28.4.2017

9:00 - 13:00

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

C-2

Země pro člověka

28.4.2017

9:00 - 15:00

ZŠ a SŠ

A-4

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

20.6.2017

9:00 - 13:00

ÚT

1. stupeň ZŠ

A-5

Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

20.6.2017

9:00 - 13:00

ÚT

2. stupeň ZŠ, SŠ

D-1

Využití multimediálních pomůcek ve výuce společenskovědních předmětů

23.6.2017

9.00-15:00

ZŠ a SŠ

C-3.1

Vybraná témata z dějin křesťanství I - starověk až raný středověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.2

Vybraná témata      z dějin křesťanství II - středověk až novověk

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah       12 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

C-3.3

Vybraná témata      z dějin křesťanství III - novověk až současnost

Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.3.2017

Seminář má rozsah         8 hod.

 

2. stupeň ZŠ, SŠ

 Změna termínu vyhrazena.

Podrobný popis obsahu seminářů je uveden na stránkách Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého, které je pořadatelem seminářů.  

Na seminář je třeba se přihlásit: na tel: 495 063 420 nebo na emailové adrese: kc[na]bihk.cz

.

 

Semináře se uskuteční v Hradci Králové, Velké nám. 32 (budova Nové Adalbertinum), v učebně v přízemí, případně je možné je objednat na Vámi určené místo. 

 

Poplatek za každý seminář činí 100 Kč. Absolventi získají tištěnou sadu příruček a dalšího materiálu na CD. (Platí do konce ročníku 2016 - 2017).

 

Přihláška na semináře - zde

 NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

Pokud máte zájem o některý ze seminářů a nevyhovuje Vám termín, napište na kc[na]bihk.cz. Zařadíme Vás mezi zájemce, kterým napíšeme, jakmile počet zájemců dosáhne alespoň tří osob. Domluvíme pak termín, který bude vyhovovat všem.

 

 

 Logo