Jednoduché pomůcky k porozumění vánočnímu příběhu

Článek obsahuje dvě pomůcky, které je možné využít při práci s tématem Vánoc. První pomůcka "Biblické texty o světle" nabízí celou řadu biblických výroků o světle, se kterými lze pracovat různým způsobem - inspirace pro učitele. Druhou pomůckou je "Osmisměrka k vánočnímu příběhu", určená žákům na prvním stupni základních škol.

V příručce najdete informace na str.20 a na str. 22

Biblické texty o světle

Vánoce jsou spojeny s celou řadou tradic a symbolických vyjádření. Nejčastěji používaným symbolem je symbol světla, který představuje dobro a je opakem tmy jako symbolu zla. V praxi se setkáváme se světlem na čtyřech svících na adventním věnci (v době adventu), s rozsvíceným vánočním stromkem a také s tradicí betlémského světla. Příloha obsahuje přehlednou tabulku s biblickými výroky o světle, a ukazuje, v jakých souvislostech je v Bibli světlo uváděno. Učiteli může posloužit jako inspirace k vánočnímu tématu a k hlubšímu porozumění jeho poselství.

Osmisměrka k vánočnímu příběhu 

Osmisměrka je určená žákům prvního stupně ZŠ. Klíčová slova se vztahují k Vánočnímu příběhu. Pomůcka slouží k opakování, kdy žáci sami vyprávějí příběh pomocí nalezených slov tak, jak mu porozuměli.

 

     

Kategorie: