Světci a státní svátky ČR

Světci a státní svátky - úvod

V kapitole "Světci a státní svátky ČR" najdete isnpiraci pro práci s legendami o svatých, základní data a údaje o známých světcích (sv. Václav, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj), pomůcky, metody práce a ukázkové hodiny.

Ukázkové  hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Světci a státní svátky na str. 29 - 43

O národních světcích - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím čtyři scénáře výukových hodin o sv. Václavovi a sv. Anežce:

  • Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce) - (pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ)
  • Koleda Dobrý král Václav (pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Jít za svým cílem (program o sv. Anežce) - (pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ)
  • Kníže Václav (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 41

Základní data o životě a význam osobností

V tomto článku najdete základní údaje o sv. Václavovi, sv. Anežce a sv. Cyrilovi a Metodějovi a o tradicích s nimi spojených. Pomůcky poskytují přehledné informace o životopisných datech, významu a poselství života světců.

  • Základní životopisná data (zpracována formou tabulek, určená učitelům)
  • Význam úcty a poselství života patronů (vhodné pro žáky a učitele na SŠ)
  • "Tradice českého národa" (powerpointová prezentace, pro střední školy)

V příručce najdete informace na str. 31 - 38

Další pomůcky a metody práce

Pomůcky v tomto článku nabízejí další materiál pro práci s tématem o svatých. Jsou určeny učitelům a všem žákům ZŠ a SŠ.

  • Filmová díla o českých patronech - přehled (určeno učitelům)
  • Metody práce s historickými tématy (přehled aktivit, při kterých se žáci seznamují s osobami sv. Cyrila a Metoděje, pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • "Křesťanské osobnosti českého národa" (powerpointová prezentace, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

Interaktivní CD o ochráncích českého národa

Hlavní pomůckou daného tématu je interaktivní CD "Svatí ochránci české země (a jejich státní svátky)". Je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Pomůcku najdete v části Interaktivní CD - viz: http://vkd.bihk.cz/interaktivni-cd 

V příručce najdete informace na str. 42 - 43