Poselství křesťanských svátků

Velikonoční příběh a Ježíš - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím osm scénářů výukových hodin s tématem velikonočního biblického příběhu:

 • Příběh o bolesti a radosti (1. - 4. třída ZŠ)
 • Nový život (4. - 6. třída ZŠ)
 • Pašijový příběh a Ježíšovi soudci (2. stupeň ZŠ)
 • Co se stalo s Ježíšem (6. - 7. třída ZŠ)
 • Znamení duhy (9. třída a žáci SŠ)
 • Ježíš v proměnách staletí (žáci SŠ)
 • Ježíšovo odsouzení a smrt (žáci SŠ)
 • Ježíš v evangeliích (žáci SŠ)

V příručce najdete informace na str. 25 - 27

Velikonoční příběh - reálie o době a místech

Článek obsahuje čtyři pomůcky ("Židovská společnost - prstové divadlo" (pro žáky 1. stupně ZŠ); powerpointová prezentace"Via dolorosa" (pro žáky 2. stupně ZŠ a žákům SŠ); "Místa v Izraeli"; "Izrael - svědek Ježíšova života"), které přibližují dobu a místo biblického velikonočního příběhu a napomáhají tak vidět daný příběh v širších souvislostech. Tyto souvislosti mohou vést k hlubšímu porozumění velikonočního poselství. Pomůcky jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

V příručce najdete informace na str. 22 - 25

Jednoduché pomůcky k porozumění velikonočnímu příběhu

Materiál v tomto článku může učitel využít jako ispiraci pro doplnění, zopakování či hledání širších souvislostí velikonočního příběhu. Nabízíme pět pomůcek, kterých lze využít pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ:

 • Osmisměrka k velikonočnímu příběhu (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Spirála vysvobození ze zla podle evangelia (pro žáky ZŠ a SŠ)
 • Velikonoční znamení - abecední seznam s komentáři a obrázky (přehled a popis některých znamení, spojených s velikonočními událostmi či lidovými tradicemi, určeno žákům ZŠ a SŠ)
 •  "Spása ve světových náboženstvích" (powerpointová prezentace pro žáky SŠ)
 • Události svatého týdne (jednoduchá mapa města Jeruzaléma s vyznačenými místy, na kterých se udály klíčové okamžiky Ježíšova velikonočního příběhu, pro žáky 2. stupně ZŠ)

V příručce najdete informace na str. 14 - 16 a na str. 22

O lidových tradicích spojených s křesťanskými svátky - úvod

Kapitola "Mikuláš a jiné svátky" nabízí vhled do slavení křesťanských svátků a lidových tradic s nimi spojených prostřednictvím ukázkových hodin. Vybrali jsme dvě známé osobnosti, jejichž slavení je u nás stále živé, nebo je obnovováno. Jedná se o sv. Mikuláše a sv. Martina. 

Ukázkové hodiny jsou určeny pro 6. - 7. třídy ZŠ a 1. - 3. třídy ZŠ (Sv. Mikuláš) a pro 1. stupeň ZŠ (Sv. Martin).

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Svátky svatých a lidové tradice na str. 44 - 45

Světci a státní svátky - úvod

V kapitole "Světci a státní svátky ČR" najdete isnpiraci pro práci s legendami o svatých, základní data a údaje o známých světcích (sv. Václav, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj), pomůcky, metody práce a ukázkové hodiny.

Ukázkové  hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Světci a státní svátky na str. 29 - 43

O národních světcích - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím čtyři scénáře výukových hodin o sv. Václavovi a sv. Anežce:

 • Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce) - (pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ)
 • Koleda Dobrý král Václav (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • Jít za svým cílem (program o sv. Anežce) - (pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ)
 • Kníže Václav (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 41

Stránky