Křesťanské kulturní dědictví

Věrohodnost Bible

Je Bible věrohodná? Krátký videosnímek (cca 8 min.) nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, jejich opisu, nálezu Kumránských svitků, vnitřní jednotě Bible a jejím svědectví sama o sobě.

Pomůcka je ve dvou formátech:

 • videosnímek (zde je k dispozici v malém rozlišení, zájemcům o lepší rozlišení můžeme soubor poslat přes server uschovna.cz
 • powerpointová prezentace s animacemi a komentářem

V příručce najdete informace na str. 42 - 43

Kategorie: 

Věrohodnost Bible

Je Bible věrohodná? Krátký videosnímek (cca 8 min.) nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, jejich opisu, nálezu Kumránských svitků, vnitřní jednotě Bible a jejím svědectví sama o sobě.

Pomůcka je ve dvou formátech:

 • videosnímek (zde je k dispozici v malém rozlišení, zájemcům o lepší rozlišení můžeme soubor poslat přes server uschovna.cz
 • powerpointová prezentace s animacemi a komentářem

V příručce najdete informace na str. 42 - 43

Kategorie: 

Kostely a kláštery - úvod

V kapitole "Kostely a kláštery" najdete multimediální a obrazové pomůcky, které mohou posloužit jako inspirace k tvorbě vlastních výukových hodin. Součástí je také odkaz na interaktivní CD "Kostely".

Materiály jsou určeny žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Kostely a kláštery na str. 49 - 76

Kostely a kláštery - úvod

V kapitole "Kostely a kláštery" najdete multimediální a obrazové pomůcky, které mohou posloužit jako inspirace k tvorbě vlastních výukových hodin. Součástí je také odkaz na interaktivní CD "Kostely".

Materiály jsou určeny žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Kostely a kláštery na str. 49 - 76

Multimediální pomůcky

K tématu "Kostely a kláštery" jsme připravili dvě multimediální pomůcky:

 • "Kostely" - interaktivní CD (toto CD najdete také v oddíle "Interaktivní CD" na liště vpravo).
 • "Kláštery" - výukové DVD , které není součástí tohoto webu.

Součástí tohoto článku je příručka k DVD "Kláštery" včetně pracovních textů a schematu jednotlivých kapitol, mezníků a doplňkových aktivit.

Pomůcky jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce najdete informace na str. 75

Multimediální pomůcky

K tématu "Kostely a kláštery" jsme připravili dvě multimediální pomůcky:

 • "Kostely" - interaktivní CD (toto CD najdete také v oddíle "Interaktivní CD" na liště vpravo).
 • "Kláštery" - výukové DVD , které není součástí tohoto webu.

Součástí tohoto článku je příručka k DVD "Kláštery" včetně pracovních textů a schematu jednotlivých kapitol, mezníků a doplňkových aktivit.

Pomůcky jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce najdete informace na str. 75

Obrazové pomůcky

Součástí článku jsou čtyři pomůcky, které lze využít jako inspiraci k tématu Kostely a kláštery ve výuce:

 • "Jak se v klášterech psaly knihy" (powerpointová prezentace, stučný přehled vývoje psaní knih; určeno žákům 1. - 3. tříd ZŠ)
 • Iniciály - předlohy (určeno žákům 1. stupně)
 • "Stavby postavené křesťany - kvízy "(powerpointová prezentace, určeno žákům I. stupně)
 • "Katedrála Svatého Ducha" - pracovní sešit

V příručce najdete informace na str. 63 - 64 a na str. 76 

Obrazové pomůcky

Součástí článku jsou čtyři pomůcky, které lze využít jako inspiraci k tématu Kostely a kláštery ve výuce:

 • "Jak se v klášterech psaly knihy" (powerpointová prezentace, stučný přehled vývoje psaní knih; určeno žákům 1. - 3. tříd ZŠ)
 • Iniciály - předlohy (určeno žákům 1. stupně)
 • "Stavby postavené křesťany - kvízy "(powerpointová prezentace, určeno žákům I. stupně)
 • "Katedrála Svatého Ducha" - pracovní sešit

V příručce najdete informace na str. 63 - 64 a na str. 76 

Rituály a symboly - úvod

Kapitola "Rituály a symboly" nabízí ukázkové hodiny, které uvádějí do tématu rituálů a symbolů a nabízejí větší prohloubení jejich chápání. Najdete zde materiály jak pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ tak pro žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Rituály a symboly na str. 77 - 93

Kategorie: 

Rituály a symboly - úvod

Kapitola "Rituály a symboly" nabízí ukázkové hodiny, které uvádějí do tématu rituálů a symbolů a nabízejí větší prohloubení jejich chápání. Najdete zde materiály jak pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ tak pro žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Rituály a symboly na str. 77 - 93

Kategorie: 

Stránky