Biblické texty ve škole - témata, metody

Pomůcky, určené učitelům a žákům ZŠ a SŠ , nabízejí možnosti, jak lze s biblickými texty pracovat, jaké jsou k tomu vhodné metody a jaká témata Bible nabízí.

  • Tipy na biblické texty podle témat (pro učitele a žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ)
  • Metody práce s texty (pomůcka pro učitele)
  • Obraz Ježíšova křtu (obraz a jeho popis, náměty k diskusi, určeno žákům od 8. tříd a žákům SŠ)
  • Král sokolů (ukázka práce s filmem určená žákům od 4. třídy ZŠ)

V příručce najdete inforace na str. 28 - 29, str. 37 a na str. 39 - 40

  

Tipy na  biblické texty podle témat

Pomůcka obsahuje přehlednou tabulku s tipy na vhodné biblické texty k různým tématům (např. morální postoje, vlastnosti, ctnosti, životní situace apod.). Tabulka je rozdělena do bloků, v nichž jednotlivá témata spolu souvisejí. Porovnáním textů k jednomu tématu lze hlouběji proniknout do výpovědi Bible o nich. Materiál je určen pro učitele a žáky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Pro práci s jednotlivými tématy lze využít následující pomůcku "Metody práce s texty".

Metody práce s texty

Pomůcka určená učitelům, kde najdete některé metody čtení textu, které mohou napomáhat k soustředění a následnému lepšímu porozumění textu.

Tuto pomůcku najdete též v oddílech "Vánoce" a "Velikonoce". 

Obraz Ježíšova křtu

Umělecké obrazy v sobě skrývají bohatou symboliku a vycházejí z řady biblických textů, které tak dávají do kontextu. Vybrali jsme ukázku obrazu od středověkého malíře Piera della Francesca „Křest Krista“. Poté co se žáci seznámí s obsahem obrazu a souvislostí jeho prvků s biblickými texty, se pokusí formulovat, jaký význam Ježíšova křtu se snažil autor obrazu zprostředkovat. Pomůcka je určena žákům od 8. tříd a žákům SŠ.

Král sokolů - ukázka práce s filmem

Ve výuce lze využít i filmy, které se zabývají tématy důležitými pro život člověka a lidské společnosti. Pomůcka  nabízí ukázku metodiky pro práci s filmem "Král sokolů". Jedná se o koprodukční pohádku, jejímž režisérem je Václav Vorlíček. Příběh vybízí k řešení otázky svobody, solidarity a spravedlnosti. Poté co žáci shlédnou film a uskuteční se diskuse o jeho obsahu a výpovědi, je žákům předložen biblický text na stejné téma. Žáci porovnávají výpověď filmu, své vlastní postoje a poselství biblického textu. Určeno žákům od 4. třídy ZŠ.

Kategorie: