Multimediální pomůcky

K tématu "Kostely a kláštery" jsme připravili dvě multimediální pomůcky:

  • "Kostely" - interaktivní CD (toto CD najdete také v oddíle "Interaktivní CD" na liště vpravo).
  • "Kláštery" - výukové DVD , které není součástí tohoto webu.

Součástí tohoto článku je příručka k DVD "Kláštery" včetně pracovních textů a schematu jednotlivých kapitol, mezníků a doplňkových aktivit.

Pomůcky jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

V příručce najdete informace na str. 75