Obrazové pomůcky

Součástí článku jsou čtyři pomůcky, které lze využít jako inspiraci k tématu Kostely a kláštery ve výuce:

  • "Jak se v klášterech psaly knihy" (powerpointová prezentace, stučný přehled vývoje psaní knih; určeno žákům 1. - 3. tříd ZŠ)
  • Iniciály - předlohy (určeno žákům 1. stupně)
  • "Stavby postavené křesťany - kvízy "(powerpointová prezentace, určeno žákům I. stupně)
  • "Katedrála Svatého Ducha" - pracovní sešit

V příručce najdete informace na str. 63 - 64 a na str. 76 

 

Powerpointová prezentace "Jak se v klášterech psaly knihy", určená žákům 1. - 3. tříd ZŠ, nabízí stručný přehled vývoje psaní knih - jaký materiál se používal, čím se psalo apod. Rozšiřující pomůckou jsou "Iniciály - předlohy" - mohou se využít k vytvoření iluminací k vybraným biblickým výrokům, určeno žákům 1. stupně.

"Stavby postavené křesťany - kvízy" je název powerpointové prezentace vytvořené pro žáky I. stupně. Použili jsme v ní ukázky křesťanských staveb, které najdete na Velkém náměstí v Hradci Králové. Žáci si nejprve dané stavby v Hradci Králové prohlédou. Prezentace slouží k opakování nabytých poznatků. Tuto prezentaci jsme zde zařadili jako inspiraci, jak si zpracovat podobnou pro svoji obec.  

Pracovní sešit "Katedrála Svatého Ducha" nabízí inspiraci, jak zpracovat podobný materiál pro kostel ve vašem okolí.