Rituály a symboly

Rituály a symboly - úvod

Kapitola "Rituály a symboly" nabízí ukázkové hodiny, které uvádějí do tématu rituálů a symbolů a nabízejí větší prohloubení jejich chápání. Najdete zde materiály jak pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ tak pro žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Rituály a symboly na str. 77 - 93

Kategorie: 

Rituály a symboly - úvod

Kapitola "Rituály a symboly" nabízí ukázkové hodiny, které uvádějí do tématu rituálů a symbolů a nabízejí větší prohloubení jejich chápání. Najdete zde materiály jak pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ tak pro žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Rituály a symboly na str. 77 - 93

Kategorie: 

Ukázkové hodiny

Článek obsahuje tři scénáře výukových hodin k tématu "Symboly a rituály":

  • Velikonoční znamení (určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žáci SŠ)
  • Stopy Boží ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ nebo nižším ročníkům SŠ)
  • Symboly záchrany v katakombách (určeno žákům SŠ)

 V příručce najdete informace na str. 93

Kategorie: 

Ukázkové hodiny

Článek obsahuje tři scénáře výukových hodin k tématu "Symboly a rituály":

  • Velikonoční znamení (určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žáci SŠ)
  • Stopy Boží ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ nebo nižším ročníkům SŠ)
  • Symboly záchrany v katakombách (určeno žákům SŠ)

 V příručce najdete informace na str. 93

Kategorie: