Rituály a symboly - úvod

Kapitola "Rituály a symboly" nabízí ukázkové hodiny, které uvádějí do tématu rituálů a symbolů a nabízejí větší prohloubení jejich chápání. Najdete zde materiály jak pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ tak pro žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Rituály a symboly na str. 77 - 93

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Umění a kultura

Průřezová témata

Multikulturní výchova

Osob. a soc. výchova

Výchova dem. občana

Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech

Environmentální vých.

Mediální výchova

Multikulturní výchova

Osob. a soc. výchova

Výchova dem. občana

Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech

Environmentální vých.

Mediální výchova

Multikulturní výchova

Osob. a soc. výchova

Výchova dem. občana

Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech

Environmentální vých.

 

Mediální výchova

Kategorie: