Souhrn materiálů

V přiloženém souboru najdete přehledný souhrn všech materiálů, které se vztahují k celému tématu Křesťanské kulturní dědictví. V sloupci "Články" jsou hypertextové odkazy, pomoci nichž se rychle dostanete do požadovaného tématu. V dalších sloupcích jsou uvedeny přílohy daných článků, tip a obsah zipových souborů a pro koho jsou dané materiály určeny. Ve sloupcích "Změny" a "Nové materiály" pak budete mít přehled o změnách či nových příspěvcích, které budou na webu provedeny.

Další přílohou je VKD příručka, která obsahuje východiska daného tématu, podrobnější informace o pomůckách a zařazení do RVP. V článcích na webu pak najdete odkazy na konkrétní stránky v příručce.