Poselství křesťanských svátků

Vánoční příběh - reálie o době a místech

V tomto článku najdete dvě pomůcky pro 4. a 5. třídu ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ:

  • "Místa v Izraeli" (powerpointová prezentace, pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ)
  • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace na str. 22 a na str. 24 - 25

Kategorie: 

Vánoční příběh - reálie o době a místech

V tomto článku najdete dvě pomůcky pro 4. a 5. třídu ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ:

  • "Místa v Izraeli" (powerpointová prezentace, pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ)
  • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace na str. 22 a na str. 24 - 25

Kategorie: 

Jednoduché pomůcky k porozumění vánočnímu příběhu

Článek obsahuje dvě pomůcky, které je možné využít při práci s tématem Vánoc. První pomůcka "Biblické texty o světle" nabízí celou řadu biblických výroků o světle, se kterými lze pracovat různým způsobem - inspirace pro učitele. Druhou pomůckou je "Osmisměrka k vánočnímu příběhu", určená žákům na prvním stupni základních škol.

V příručce najdete informace na str.20 a na str. 22

Kategorie: 

Jednoduché pomůcky k porozumění vánočnímu příběhu

Článek obsahuje dvě pomůcky, které je možné využít při práci s tématem Vánoc. První pomůcka "Biblické texty o světle" nabízí celou řadu biblických výroků o světle, se kterými lze pracovat různým způsobem - inspirace pro učitele. Druhou pomůckou je "Osmisměrka k vánočnímu příběhu", určená žákům na prvním stupni základních škol.

V příručce najdete informace na str.20 a na str. 22

Kategorie: 

Velikonoce a postní doba - úvod

Kapitola "Velikonoce a postní doba" uvádí do tématiky slavení Velikonoc. Najdete v ní ukázkové hodiny, několik pomůcek vztahujících se k době a místu velikonočního příběhu, dále pomůcky, které lze využít jako inspiraci pro doplnění, zopakování či hledání širších souvislostí a také metody práce s didaktickými obrazy.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Velikonoc na str. 8 - 28

Velikonoce a postní doba - úvod

Kapitola "Velikonoce a postní doba" uvádí do tématiky slavení Velikonoc. Najdete v ní ukázkové hodiny, několik pomůcek vztahujících se k době a místu velikonočního příběhu, dále pomůcky, které lze využít jako inspiraci pro doplnění, zopakování či hledání širších souvislostí a také metody práce s didaktickými obrazy.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Velikonoc na str. 8 - 28

Stránky