Poselství křesťanských svátků

Světci a státní svátky - úvod

V kapitole "Světci a státní svátky ČR" najdete isnpiraci pro práci s legendami o svatých, základní data a údaje o známých světcích (sv. Václav, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj), pomůcky, metody práce a ukázkové hodiny.

Ukázkové  hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Světci a státní svátky na str. 29 - 43

Světci a státní svátky - úvod

V kapitole "Světci a státní svátky ČR" najdete isnpiraci pro práci s legendami o svatých, základní data a údaje o známých světcích (sv. Václav, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj), pomůcky, metody práce a ukázkové hodiny.

Ukázkové  hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Světci a státní svátky na str. 29 - 43

O národních světcích - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím čtyři scénáře výukových hodin o sv. Václavovi a sv. Anežce:

  • Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce) - (pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ)
  • Koleda Dobrý král Václav (pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Jít za svým cílem (program o sv. Anežce) - (pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ)
  • Kníže Václav (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 41

O národních světcích - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím čtyři scénáře výukových hodin o sv. Václavovi a sv. Anežce:

  • Není princezna jako princezna (program o sv. Anežce) - (pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ)
  • Koleda Dobrý král Václav (pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Jít za svým cílem (program o sv. Anežce) - (pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ)
  • Kníže Václav (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

V příručce najdete informace na str. 41

Stránky