Poselství křesťanských svátků

Základní data o životě a význam osobností

V tomto článku najdete základní údaje o sv. Václavovi, sv. Anežce a sv. Cyrilovi a Metodějovi a o tradicích s nimi spojených. Pomůcky poskytují přehledné informace o životopisných datech, významu a poselství života světců.

 • Základní životopisná data (zpracována formou tabulek, určená učitelům)
 • Význam úcty a poselství života patronů (vhodné pro žáky a učitele na SŠ)
 • "Tradice českého národa" (powerpointová prezentace, pro střední školy)

V příručce najdete informace na str. 31 - 38

Základní data o životě a význam osobností

V tomto článku najdete základní údaje o sv. Václavovi, sv. Anežce a sv. Cyrilovi a Metodějovi a o tradicích s nimi spojených. Pomůcky poskytují přehledné informace o životopisných datech, významu a poselství života světců.

 • Základní životopisná data (zpracována formou tabulek, určená učitelům)
 • Význam úcty a poselství života patronů (vhodné pro žáky a učitele na SŠ)
 • "Tradice českého národa" (powerpointová prezentace, pro střední školy)

V příručce najdete informace na str. 31 - 38

Další pomůcky a metody práce

Pomůcky v tomto článku nabízejí další materiál pro práci s tématem o svatých. Jsou určeny učitelům a všem žákům ZŠ a SŠ.

 • Filmová díla o českých patronech - přehled (určeno učitelům)
 • Metody práce s historickými tématy (přehled aktivit, při kterých se žáci seznamují s osobami sv. Cyrila a Metoděje, pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • "Křesťanské osobnosti českého národa" (powerpointová prezentace, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

Další pomůcky a metody práce

Pomůcky v tomto článku nabízejí další materiál pro práci s tématem o svatých. Jsou určeny učitelům a všem žákům ZŠ a SŠ.

 • Filmová díla o českých patronech - přehled (určeno učitelům)
 • Metody práce s historickými tématy (přehled aktivit, při kterých se žáci seznamují s osobami sv. Cyrila a Metoděje, pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • "Křesťanské osobnosti českého národa" (powerpointová prezentace, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

Interaktivní CD o ochráncích českého národa

Hlavní pomůckou daného tématu je interaktivní CD "Svatí ochránci české země (a jejich státní svátky)". Je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Pomůcku najdete v části Interaktivní CD - viz: http://vkd.bihk.cz/interaktivni-cd 

V příručce najdete informace na str. 42 - 43

Interaktivní CD o ochráncích českého národa

Hlavní pomůckou daného tématu je interaktivní CD "Svatí ochránci české země (a jejich státní svátky)". Je určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Pomůcku najdete v části Interaktivní CD - viz: http://vkd.bihk.cz/interaktivni-cd 

V příručce najdete informace na str. 42 - 43

Ukázkové hodiny k tématu

Článek obsahuje dva scénáře výukových hodin o slavení svátku "Vzpomínky na všechny věrné zemřelé":

 • Vzpomínky na zemřelé a cena života (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • "Dušičky" (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)
Kategorie: 

Ukázkové hodiny k tématu

Článek obsahuje dva scénáře výukových hodin o slavení svátku "Vzpomínky na všechny věrné zemřelé":

 • Vzpomínky na zemřelé a cena života (pro žáky 1. stupně ZŠ)
 • "Dušičky" (pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)
Kategorie: 

Stránky