Dušičky - úvod

Kapitola "Dušičky" nabízí ukázkové hodiny k danému tématu. Jsou určeny žákům 1. a 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Umění a kultura

Člověk a společnost

 

 

Průřezová témata

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

 

 

Kategorie: