Mikuláš a jiné svátky

O lidových tradicích spojených s křesťanskými svátky - úvod

Kapitola "Mikuláš a jiné svátky" nabízí vhled do slavení křesťanských svátků a lidových tradic s nimi spojených prostřednictvím ukázkových hodin. Vybrali jsme dvě známé osobnosti, jejichž slavení je u nás stále živé, nebo je obnovováno. Jedná se o sv. Mikuláše a sv. Martina. 

Ukázkové hodiny jsou určeny pro 6. - 7. třídy ZŠ a 1. - 3. třídy ZŠ (Sv. Mikuláš) a pro 1. stupeň ZŠ (Sv. Martin).

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Svátky svatých a lidové tradice na str. 44 - 45

O lidových tradicích spojených s křesťanskými svátky - úvod

Kapitola "Mikuláš a jiné svátky" nabízí vhled do slavení křesťanských svátků a lidových tradic s nimi spojených prostřednictvím ukázkových hodin. Vybrali jsme dvě známé osobnosti, jejichž slavení je u nás stále živé, nebo je obnovováno. Jedná se o sv. Mikuláše a sv. Martina. 

Ukázkové hodiny jsou určeny pro 6. - 7. třídy ZŠ a 1. - 3. třídy ZŠ (Sv. Mikuláš) a pro 1. stupeň ZŠ (Sv. Martin).

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Svátky svatých a lidové tradice na str. 44 - 45