O lidových tradicích spojených s křesťanskými svátky - úvod

Kapitola "Mikuláš a jiné svátky" nabízí vhled do slavení křesťanských svátků a lidových tradic s nimi spojených prostřednictvím ukázkových hodin. Vybrali jsme dvě známé osobnosti, jejichž slavení je u nás stále živé, nebo je obnovováno. Jedná se o sv. Mikuláše a sv. Martina. 

Ukázkové hodiny jsou určeny pro 6. - 7. třídy ZŠ a 1. - 3. třídy ZŠ (Sv. Mikuláš) a pro 1. stupeň ZŠ (Sv. Martin).

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Svátky svatých a lidové tradice na str. 44 - 45

 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a svět práce

Doplňující vzdělávací obory

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Umění a kultura

Člověk a zdraví

X

Průřezová témata

Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

X