Sv. Martin - ukázkové hodiny

Scénář výukové hodiny o sv. Martinovi je určen žákům 1. stupně ZŠ. Vychází z legendy o sv. Martinovi.

  • Přílohy: Legenda o sv. Martinovi; Najdi někoho, kdo...(motivační hra); Motivační hry; Ukázka - sběr informací o sv. Martinovi; Pětilístek - metoda; Komiks - nevyplněný; Komiks - vyplněný; Obraz sv. Martina 
  • Hlavní myšlenka programu: Ke svátku sv. Martina, který se slaví 11. listopadu, se vztahuje pranostika „přijede Martin na bílém koni“. Kdo ale skutečně sv. Martin byl? Na základě práce s legendou o historické postavě Martina z Tours bude žákům přiblížen život a poselství života tohoto světce. Se dnem svátku sv. Martina přichází zima. Příklad tohoto světce ale představuje světlo, které měl ve svém srdci. Pomáhal druhým v nouzi a stále se učil rozumět tomu, co druzí lidé potřebují.
  • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s historickou postavou sv. Martina a jeho životem, na jehož základě jsou vedeni k všímavosti potřeb druhých lidí.
  • Metoda práce: interaktivní program, práce s obrázky, divadlo
  • Souvislost s RVP: Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace - Naslouchání, Mluvený projev; Umění a kultura - Výtvarná výchova; Doplňující vzdělávací obory - Dramatická výchova

 

PřílohaVelikost
Package icon 35_legenda_o_sv._martinovi.zip6.79 MB