Sv. Mikuláš - ukázkové hodiny

Článek obsahuje zatím dva scénáře výukových hodin o poselství svátku sv. Mikuláše (6. 12.):

 • Svatý Mikuláš - Záchrana města (pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ - lze jej upravit i pro MŠ)
 • Svatý Mikuláš - Vzácný koberec (pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ)

 

Svatý Mikuláš - Záchrana města

 • Scénář vychází z legendy "O záchraně města"
 • Je určen žákům 1. - 3. tříd ZŠ
 • Hlavní myšlenka programu: Solidarita s chudými a umění obdarovat druhého člověka 
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s osobností sv. Mikuláše a na základě jeho způsobu života porozumí pojmu "lidská solidarita" 
 • Metoda práce: žáci sedí v komunitním kruhu, legendu ztvárňují pomoci různých materiálů (šátky, kameny...)  
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - Soužití lidí, Chování lidí, Kultura), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Člověk a svět práce (Člověk a svět práce - Jednoduché pracovní operace a postupy)

Svatý Mikuláš - Vzácný koberec

 • Scénář vychází z legendy "O vzácném koberci"
 • Je určen žákům 6. a 7. tříd ZŠ
 • Hlavní myšlenka programu: Láskou, která se projevuje pozitivním přístupem k lidem, měníme svět.
 • Hlavní cíl programu: žáci se seznámí s postavou sv. Mikuláše, který svým životem inspiruje druhé lidi ke konání dobra
 • Metoda práce: žáci sedí v komunitním kruhu, legendu ztvárňují pomoci různých materiálů (šátky, koberec...)
 • Souvislost s RVP: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova; Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura - Naslouchání), Člověk a společnost (Výchova k občanství - Vztahy mezi lidmi, Podobnost a odlišnost lidí, Vnitřní svět člověka, Osobní rozvoj), Umění a kultura (Výtvarná výchova - Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví - Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace)