Další pomůcky a metody práce

Pomůcky v tomto článku nabízejí další materiál pro práci s tématem o svatých. Jsou určeny učitelům a všem žákům ZŠ a SŠ.

  • Filmová díla o českých patronech - přehled (určeno učitelům)
  • Metody práce s historickými tématy (přehled aktivit, při kterých se žáci seznamují s osobami sv. Cyrila a Metoděje, pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • "Křesťanské osobnosti českého národa" (powerpointová prezentace, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ)

 

Příloha "Filmová díla o českých patronech - přehled" nabízí přehled děl včetně odkazů na filmové dokumenty České televize, které jsou většinou dostupné na  jejích internetových stránkách. Určeno pro učitele.

S historickými tématy lze ve výuce pracovat různými způsoby. Pro žáky 1. stupně ZŠ je vhodná pomůcka "Metody práce s historickými tématy". Je zde uveden přehled aktivit, při kterých se žáci seznamují s osobami sv. Cyrila a Metoděje. Najdete zde také motivační cvičení, aktivity k osvojení informací z historie, k seznámení se s hlaholicí a k objevování poselství života světců.

Powerpointová prezentace "Křesťanské osobnosti českého národa" obsahuje stručné představení díla několika osobností, jejichž tvorba či práce byla či je inspirována křesťanstvím (Matyáš Bernard Braun, Karel Jaromír Erben, Bohuslav Martinů a Jiří Grygar). Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.