Národní světci v legendách

V tomto článku nabízíme dvě pomůcky k tématu národní světci v legendách:

  • Legendy o našich národních patronech (určena učitelům)
  • Práce s texty legend a Bible - metodiky (určena žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 38 - 40

 

První pomůcka "Legendy o našich národních patronech" je určena učitelům a najdete v ní texty legend ze života sv. Václava a sv. Anežky. Součástí souboru je také modlitba ke svatým Cyrilu a Metoději jako kaligram"Proglas - veršovaná předmluva k evangeliu" a návrh práce s ním a dále také přehled legend.

Druhá pomůcka "Práce s texty legend a Bible - metodiky" obsahuje dva krátké náměty, jak lze s danými legendami pracovat při výuce českého jazyka nebo dějepisu. První námět pracuje s textem legendy a textem Bible a jejich srovnáním. V druhém jsou srovnávány dvě legendy o sv. Václavovi mezi sebou. Pomůcka je určena žákům SŠ.