Základní data o životě a význam osobností

V tomto článku najdete základní údaje o sv. Václavovi, sv. Anežce a sv. Cyrilovi a Metodějovi a o tradicích s nimi spojených. Pomůcky poskytují přehledné informace o životopisných datech, významu a poselství života světců.

  • Základní životopisná data (zpracována formou tabulek, určená učitelům)
  • Význam úcty a poselství života patronů (vhodné pro žáky a učitele na SŠ)
  • "Tradice českého národa" (powerpointová prezentace, pro střední školy)

V příručce najdete informace na str. 31 - 38

 

Základní životopisná data daných světců jsou zpracována do přehledných tabulek. Pomůcka je určená učitelům, kteří pracují s žáky na středních školách.

Do tabulky jsme také zpracovali pomůcku "Význam úcty a poselství života patronů". Najdete v ní přehled o všech třech světcích. První sloupec v tabulce se věnuje významu pro společnost a její kulturu daného světce, druhý sloupec podává informace o osobních rysech, hodnotách a poselství života světců. Tabulka může být východiskem pro žákovský projekt. Žáci si vyberou jeden z bodů uvedený v tabulce a hledají k němu další informace na internetu nebo v doporučené literatuře. Vhodné pro žáky a učitele na SŠ.

Pro střední školy je také určena powerpointová prezentace "Tradice českého národa" - stučný přehled vývoje tradic daných světců.