Vánoce a advent - úvod

Kapitola "Vánoce a advent" nabízí uvedení do tématiky adventu a Vánoc, pomůcky k vánočnímu příběhu v biblických textech, několik ukázkových hodin s pomůckami, představení prostředí tehdejší Palestiny, didaktické obrazy a metody práce s nimi.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň základní školy a některé pomůcky i pro školy střední.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Vánoc na str. 8 - 28

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Umění a kultura

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova dětí

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech

Multikulturní výchova

 

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech

Multikulturní výchova

 

 

 

 

       
       
       
Kategorie: