Vánoční příběh - reálie o době a místech

V tomto článku najdete dvě pomůcky pro 4. a 5. třídu ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ:

  • "Místa v Izraeli" (powerpointová prezentace, pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ)
  • Izrael - svědek Ježíšova života (víceúčelová powerpointová prezentace s fotografiemi a komentáři, určeno starším žákům i SŠ)

V příručce najdete informace na str. 22 a na str. 24 - 25

Článek obsahuje powerpointovou prezentaci "Místa v Izraeli" pro žáky 4. a 5. třídy, ve které jsou umístěny fotografie míst, kde se odehrály hlavní události Ježíšova života. V prezentaci jsou tato místa představena v dnešní podobě a žáci mají tak možnost propojit si dané události Ježíšova životního příběhu s konkrétními místy. Tuto prezentaci najdete také ve velikonočním příběhu.

Ve složce "Izrael - svědek Ježíšova života" jsou uloženy: prezentace s fotografiemi (pro žáky 2. stupně a SŠ) a komentář k této prezentaci. Z tohoto komentáře mohou čerpat informace o jednotlivých místech i učitelé, kteří využijí prezentaci pro mladší žáky. Tuto pomůcku najdete také ve velikonočním příběhu a v kapitole "Bible - kniha knih".

Kategorie: