Vánoční příběh v biblických textech

Článek nabízí dvě pomůcky jak lze pracovat s biblickými texty vánočního příběhu: "Vánoční události - přehled" a "Metody práce s texty".

příručce najdete informace na str. 19 - 20 a na str.22

 

První pomůckou je tabulka "Vánoční události - přehled", kde najdete seznam biblických úryvků, které spolu tvoří "vánoční příběh". Postupně nás seznamuje s osobami z židovského národa, který očekával příchod svého Zachránce - Mesiáše. Všichni věděli, že je od Boha slíbený, ale nikdo nevěděl, kdy a jak přijde. Také představy o jeho příchodu byly různé.

Připojená tabulka pomůže učiteli zorientovat se v těchto příbězích. Odkazy se vztahují k biblickým textům. Zkratky Mt a L ukazují na evangelium podle Matouše a podle Lukáše. Čísla odkazují na kapitoly a verše. Ke každému příběhu je přiřazen symbol (např. pro výtvarné ztvárnění). Poslední sloupec tabulky "napovídá" souvislost poselství příběhu se životem žáků.

Druhou pomůckou jsou "Metody práce s texty". Nabízí různé metody práce, které mohou přispět k porozumění vánočního příběhu.

Pomůcku Metody práce s texty lze využít i ve velikonočním příběhu a v kapitole Bible - kniha knih.

Kategorie: