Jednoduché pomůcky k porozumění velikonočnímu příběhu

Materiál v tomto článku může učitel využít jako ispiraci pro doplnění, zopakování či hledání širších souvislostí velikonočního příběhu. Nabízíme pět pomůcek, kterých lze využít pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ:

  • Osmisměrka k velikonočnímu příběhu (pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Spirála vysvobození ze zla podle evangelia (pro žáky ZŠ a SŠ)
  • Velikonoční znamení - abecední seznam s komentáři a obrázky (přehled a popis některých znamení, spojených s velikonočními událostmi či lidovými tradicemi, určeno žákům ZŠ a SŠ)
  •  "Spása ve světových náboženstvích" (powerpointová prezentace pro žáky SŠ)
  • Události svatého týdne (jednoduchá mapa města Jeruzaléma s vyznačenými místy, na kterých se udály klíčové okamžiky Ježíšova velikonočního příběhu, pro žáky 2. stupně ZŠ)

V příručce najdete informace na str. 14 - 16 a na str. 22

 

Osmisměrka k velikonočnímu příběhu

Určena žákům 1. stupně ZŠ a lze ji využít pro opakování. Obsahuje slova, která se vyskytují ve velikonočním příběhu. Žáci sami vyprávějí příběh pomocí nalezených slov tak, jak mu porozuměli.

Spirála vysvobození ze zla podle evangelia

K porozumění biblickým událostem je jedním z východisek pojetí dobra a zla. V souvislosti s narozením, smrtí a vzkříšením Ježíše jde o vítězství dobra nad zlem a o vysvobození lidí z moci zla. Způsob šíření zla ve světě je poznatelný. Zlo se šíří nejprve jednotlivými skutky, to má za následek pomstu, která se šíří lavinovým způsobem. V příloze najdete obrázky uspořádané do spirály, která ukazuje, jakým způsobem vstupuje Ježíš do šíření zla ve světě a dává tak lidem naději na nový začátek. Spirála obsahuje výběr některých klíčových událostí z Ježíšova života. Pomůcka je určena pro kteroukoliv věkovou skupinu žáků, kterým budete chtít ukázat souvislost vánočních a velikonočních událostí s vyprávěním o dějinách spásy v Bibli.

Velikonoční znamení - abecední seznam s komentáři a obrázky

Velikonoce jsou bohaté na různé symboly a znamení. S těmi se dá pracovat různými způsoby. Pomůcka nabízí přehled některých znamení a jejich popis, která jsou více či méně známa ať už z velikonočních událostí (kříž, svíce, oslík...) nebo lidových tradic (zajíček, vajíčko...). Lze ji využít pro jakoukoliv skupinu žáků jako inspiraci k doplnění velikonočního příběhu a jeho poselství.

Spása ve světových náboženstvích

Powerpointová prezentace určená žákům SŠ.

Jednou z cest, jak se dobrat poznání lidských tužeb a potřeb, může být nahlédnutí do smýšlení velkých světových náboženství a filozofií. Pwerpointová prezentace "Spása ve světových náboženstvích"obsahuje stručný přehled vybraných informací k několika otázkám o tom, co je považováno ve světových náboženstvích za nejdůležitější hodnoty lidského života a jaká k nim vede cesta. Představuje odpovědi křesťanství, židovství, islámu, buddhismu a hinduismu. Informace získané o "spáse" v jednotlivých náboženstvích mohou být východiskem pro následné hlubší zamyšlení se nad vánočním a velikonočním příběhem a jejich poselstvím.

Události svatého týdne

Pomůcka je určená žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje jednoduchou mapu města Jeruzaléma, na které jsou vyznačena číslicemi místa, na kterých se udály klíčové okamžiky Ježíšova velikonočního příběhu. Události začínají slavným vjezdem Ježíše do Jeruzaléma (slaví se na květnou neděli) a končí jeho slavným zmrtvýchvstáním. Na jednotlivá místa odkazují texty z Lukášova evangelia.