Velikonoce a postní doba - úvod

Kapitola "Velikonoce a postní doba" uvádí do tématiky slavení Velikonoc. Najdete v ní ukázkové hodiny, několik pomůcek vztahujících se k době a místu velikonočního příběhu, dále pomůcky, které lze využít jako inspiraci pro doplnění, zopakování či hledání širších souvislostí a také metody práce s didaktickými obrazy.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň ZŠ a žáky SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Velikonoc na str. 8 - 28

 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Umění a kultura

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Člověk a společnost

Člověk a příroda

 

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova dětí

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech

Multikulturní výchova

 

Osobnostní a sociální výchova

Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech

Multikulturní výchova