Velikonoční příběh - reálie o době a místech

Článek obsahuje čtyři pomůcky ("Židovská společnost - prstové divadlo" (pro žáky 1. stupně ZŠ); powerpointová prezentace"Via dolorosa" (pro žáky 2. stupně ZŠ a žákům SŠ); "Místa v Izraeli"; "Izrael - svědek Ježíšova života"), které přibližují dobu a místo biblického velikonočního příběhu a napomáhají tak vidět daný příběh v širších souvislostech. Tyto souvislosti mohou vést k hlubšímu porozumění velikonočního poselství. Pomůcky jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a žáky SŠ.

V příručce najdete informace na str. 22 - 25

Židovská společnost - prstové divadlo

Pracovní list určen žákům 1. stupně ZŠ.

V biblických příbězích vystupují různí představitelé skupin v židovské společnosti: například velekněz, levita, farizeus, zákoník; a také lidé, kteří sice nejsou Židy, ale zastupovali římskou nadvládu v Palestině. Pomůcka  je užitečná pro seznámení žáků s těmito typy postav. Žáci si postavy v pracovním listě vybarví nebo sami nakreslí do volných políček, pak je vystřihnou a slepí tak, aby si je mohli navléci na prst. Pomocí postaviček mohou sehrát krátkou scénu. Jeden žák může mít postavičky na obou rukách.

Via dolorosa

Powerpointová prezentace určená žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ. Je vhodnou pomůckou k výtvarné výchově. Obsahuje jednak fotografie z tzv. „Via dolorosa“, tj. cesta Jeruzalémem, na které podle tradice Ježíš nesl svůj kříž až na své popraviště (vrch Golgota), a jednak meditativní obrazy křížové cesty od dvou českých umělců.

Prezentace je připravena tak, aby z ní učitel použil pouze snímky, se kterými chce pracovat. Titulní stránka je zde ve třech provedeních. Jednotlivá zastavení začínají fotografií z příslušného místa v Jeruzalémě. Následuje snímek s oběma obrazy pro vzájemné porovnání a snímky s jednotlivými obrazy. Způsob práce s nimi je ponechán na učiteli.

Místa v Izraeli

Tuto pomůcku najdete také v kapitole "Vánoce a advent".

Izrael - svědek Ježíšova života

K tématu "Velikonoční příběh - reálie o době a místech" patří také pomůcka "Izrael - svědek Ježíšova života" viz "Vánoce a advent" a v kapitole "Bible - kniha knih".