Velikonoční příběh v biblických textech

Pro četbu biblického příběhu nabízíme dvě pomůcky, které pomohou k většímu porozumění jeho obsahu:

  • Velikonoční události - přehled
  • Metody práce s texty

V příručce najdete informace na str. 19 - 22

 

V první pomůcce - tabulka Velikonoční události - přehled - jsou vedeny jednotlivé biblické perikopy pro velikonoční období. Může posloužit učiteli jako zásobárna námětů, jak velikonoční svátky žákům představit. Jednotlivé perikopy obsahují vlastní symboly a ukazují na určitý aspekt života člověka.

Druhou pomůckou jsou Metody práce s texty, kde najdete některé metody čtení textu, které mohou napomáhat k soustředění a následnému lepšímu porozumění textu.

Pomůcku Metody práce s texty lze využít i ve vánočním příběhu a v kapitole "Bible - kniha knih".