Motivace žáků

Motivace žáků - úvod

V kapitole Motivace žáků nabízíme možnost zvýšit didaktickou kompetenci pedagogů: seznámit učitele společenskovědních předmětů a učitele náboženství s možnostmi, jak lze prostřednictvím motivačních bloků vzbudit u žáků zájem o probíraná témata a výuku jako takovou. Poskytnout praktické návody, ukázky, metody, jak s motivací a aktivizačními prvky v hodinách pracovat vzhledem k věku žáků a podpořit tím efektivitu a radost z učení. Motivační prvky jsou využívány v programech uvedených na tomto webu. 

Kategorie: 

Motivace žáků - úvod

V kapitole Motivace žáků nabízíme možnost zvýšit didaktickou kompetenci pedagogů: seznámit učitele společenskovědních předmětů a učitele náboženství s možnostmi, jak lze prostřednictvím motivačních bloků vzbudit u žáků zájem o probíraná témata a výuku jako takovou. Poskytnout praktické návody, ukázky, metody, jak s motivací a aktivizačními prvky v hodinách pracovat vzhledem k věku žáků a podpořit tím efektivitu a radost z učení. Motivační prvky jsou využívány v programech uvedených na tomto webu. 

Kategorie: 

Praktická část

V této části vám nabízíme výběr z motivačních a aktivizačních metod pro žáky 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ. Tyto aktivity mohou sloužit jako inspirační zdroj pro přípravu učitelů na výuku. Poskytnuté materiály vycházejí ze současných, ověřených psychologických a pedagogických postupů, které se daří uplatňovat v praxi:

  • Aktivizační prvky pro 1. stupeň
  • Aktivizační motivační činnosti pro 2. stupeň
  • Motivační prvky v hodinách
  • Aktivity na podporu pozornosti
Kategorie: 

Praktická část

V této části vám nabízíme výběr z motivačních a aktivizačních metod pro žáky 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ. Tyto aktivity mohou sloužit jako inspirační zdroj pro přípravu učitelů na výuku. Poskytnuté materiály vycházejí ze současných, ověřených psychologických a pedagogických postupů, které se daří uplatňovat v praxi:

  • Aktivizační prvky pro 1. stupeň
  • Aktivizační motivační činnosti pro 2. stupeň
  • Motivační prvky v hodinách
  • Aktivity na podporu pozornosti
Kategorie: