Odkazy na literaturu a webové stránky

Použitá a doporučená literatura:

BAHBOUH, Radvan. Pohádka o ztracené krajině.
BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007.
ČÁP, Jan: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. 2008.
ČINČERA J. Práce s hrou pro profesionály. Praha: Portál, 2007.
GAJDOŠOVÁ, Eva. Rozvíjení emoční inteligence žáků. 2006.
HERMOVÁ. Psychomotorické hry. Praha: Portál, 1994.
HRABAL, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole. 1989.
KALHOUT, Zdeněk. Školní didaktika. 2009.
KONVALINKOVÁ, Susan. Integrovaná tematická výchova. Kroměříž: Spirála, 1995.
KOPŘIVA, Jiří. Respektovat a být respektován. 2008.
KPC BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ. Poselství křesťanských svátků. 2010.
LOKŠOVÁ, Irena a Josef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999.
MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti – seminář. 2012
MURPHY-WITT. Připravte své dítě do života. 2007.
PIKE G., SELBY D. Cvičení a hry pro globální výchovu I. a II. Praha: Portál, 2000.
PORTMANNOVÁ R. Hry pro tvořivé myšlení. Praha: Portál, 2007.
PORTMANNOVÁ R., SCHNEIDEREOVÁ E. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace 
a uvolnění. Praha: Portál, 1993.
POZDÍLKOVÁ, Ladislava; BRANDEJS, Čestmír. Aktivizační metody pro výuku dějepisu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. 2009.
SILBERMAN M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.
SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2007.
ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 2008.
STEELOVÁ L. et al. Čtením a psaním ke kritickému myšlení I. – VIII. Praha: Kritické myšlení 2007.
SVOBODA, Jan. Texty k inspiraci vyučujícím. 2010.
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pomáhají s problémy. 1996.
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie, příručka pro studenty. 2005.
HOPEOVI. Sociálně psychologické hry pro dospívající. 2001.
VECHETA, Vladimír. Indoor aktivity. 2009.
WOPEL, Klaus W. Skupinové hry pro život. Praha, Portál 2008.
ZELINOVÁ M. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál, 2007.
ZÁPLETAL M. Zlatý fond her. Praha: Portál, 1990.

 


WWW odkazy:

http:/www.hranostaj.cz
http:/www.epohoda.cz
http:/www.taborovehry.cz
http:/www.vyukove-hry.cz
http:/www.hadanky.cz
http:/www.iqtesty.cz

 

Kategorie: