Společenská a etická témata

Pohledy na svět a mýty o stvoření v prezentacích

K doplnění tématu "Země pro člověka" jsme připravili powerpointové prezentace, které nabízejí různé pohledy na svět a člověka jak z hlediska křesťanského a vědeckého, tak i z hlediska jeho stvoření. Součástí je také wordový soubor, který nabízí stručný přehled stvořitelských mýtů. V tomto článku nabízíme tyto materiály:

  • "Poznání světa a člověka" (powerpointová prezentace, určená žákům SŠ a učitelům)
  • "Stvořitelské mýty" (powerpointová prezentace - výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa, určeno žákům SŠ)
  • Stvořitelské mýty - stručný přehled (wordový soubor) (pro učitele)
  • "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" (powerpointová prezentace, pro SŠ)

V příručce najdete informace na str. 30 - 31 a na str. 35 

Pohledy na svět a mýty o stvoření v prezentacích

K doplnění tématu "Země pro člověka" jsme připravili powerpointové prezentace, které nabízejí různé pohledy na svět a člověka jak z hlediska křesťanského a vědeckého, tak i z hlediska jeho stvoření. Součástí je také wordový soubor, který nabízí stručný přehled stvořitelských mýtů. V tomto článku nabízíme tyto materiály:

  • "Poznání světa a člověka" (powerpointová prezentace, určená žákům SŠ a učitelům)
  • "Stvořitelské mýty" (powerpointová prezentace - výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa, určeno žákům SŠ)
  • Stvořitelské mýty - stručný přehled (wordový soubor) (pro učitele)
  • "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" (powerpointová prezentace, pro SŠ)

V příručce najdete informace na str. 30 - 31 a na str. 35 

Úvod

Kapitola "Vybraná témata z dějin" nabízí vybraná témata z oblasti křesťanství od jeho počátku až do současnosti. K daným tématům uvádíme doporučenou literaturu. V  článcích této kapitoly jsou zatím uvedeny pouze body, jednotlivé pomůcky se budou postupně zpracovávat.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Vybraná témata z dějin křesťanství" na str. 37 - 52

Úvod

Kapitola "Vybraná témata z dějin" nabízí vybraná témata z oblasti křesťanství od jeho počátku až do současnosti. K daným tématům uvádíme doporučenou literaturu. V  článcích této kapitoly jsou zatím uvedeny pouze body, jednotlivé pomůcky se budou postupně zpracovávat.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Vybraná témata z dějin křesťanství" na str. 37 - 52

Římská říše v 1. až 4. stol. - postavení křesťanů

Viz příručka str. 38 - 40 

V raných dějinách ohrožovala křesťanství v zásadě dvě nebezpečí:

• vnitřní – hereze
• vnější – pronásledování

Prvotní církev – tři období

1. židokřesťanské se středem v Jeruzalémě
2. přechod od židovství k pohanokřesťanství (z nežidů); např. v Antiochii (Sýrie)
3. misie sv. Pavla

Římská říše v 1. až 4. stol. - postavení křesťanů

Viz příručka str. 38 - 40 

V raných dějinách ohrožovala křesťanství v zásadě dvě nebezpečí:

• vnitřní – hereze
• vnější – pronásledování

Prvotní církev – tři období

1. židokřesťanské se středem v Jeruzalémě
2. přechod od židovství k pohanokřesťanství (z nežidů); např. v Antiochii (Sýrie)
3. misie sv. Pavla

Christianizace Evropy v raném středověku

Viz příručka str. 40 - 43

Dobový kontext

• Západořímská říše – velký tlak nových národů vedoucí k jejímu zániku; stěhování
národů, tlak Hunů na Germány (Atila – Bič Boží;…);
• v 5. století úpadek centrální moci; zakládání malých států;
• Řím zničen nejprve Vizigóty (Alarich; r. 410), poté Vandaly (r. 455); r. 452
zachránil Řím před Huny papež Lev Veliký;
• 476 – zánik Západořímské říše – císařové nedokázali ochránit Itálii a Řím,
jejich úlohu přebírají papežové;
• 6. stol. – příchod nových národů – Slovanů.

Christianizace Evropy v raném středověku

Viz příručka str. 40 - 43

Dobový kontext

• Západořímská říše – velký tlak nových národů vedoucí k jejímu zániku; stěhování
národů, tlak Hunů na Germány (Atila – Bič Boží;…);
• v 5. století úpadek centrální moci; zakládání malých států;
• Řím zničen nejprve Vizigóty (Alarich; r. 410), poté Vandaly (r. 455); r. 452
zachránil Řím před Huny papež Lev Veliký;
• 476 – zánik Západořímské říše – císařové nedokázali ochránit Itálii a Řím,
jejich úlohu přebírají papežové;
• 6. stol. – příchod nových národů – Slovanů.

Hereze ve středověku a snahy o její překonání

Viz příručka str. 43 - 45
Hereze a hrůza, kterou vyvolávala, jsou s historií církve úzce spojeny. To proto, že už
Ježíš varoval své učedníky před falešnými proroky – jsou to tedy původně ryze náboženské
důvody, obava o spásu duše, strach z odchýlení se od Kristovy nauky, které 
vyvolávají strach z hereze.

Hereze ve středověku a snahy o její překonání

Viz příručka str. 43 - 45
Hereze a hrůza, kterou vyvolávala, jsou s historií církve úzce spojeny. To proto, že už
Ježíš varoval své učedníky před falešnými proroky – jsou to tedy původně ryze náboženské
důvody, obava o spásu duše, strach z odchýlení se od Kristovy nauky, které 
vyvolávají strach z hereze.

Stránky