Společenská a etická témata

Inkvizice a cenzura

Viz příručka str. 45 - 46

Inkvizice jako součást černé legendy dějin církve

• proměny vnímání inkvizice ve středověku a v moderní době.

Problematika kontroly myšlení a chování v předmoderní společnosti

• principy fungování agrární společnosti;
• možnosti nábožensky nekonformního chování v tomto typu společnosti.

Inkvizice a cenzura

Viz příručka str. 45 - 46

Inkvizice jako součást černé legendy dějin církve

• proměny vnímání inkvizice ve středověku a v moderní době.

Problematika kontroly myšlení a chování v předmoderní společnosti

• principy fungování agrární společnosti;
• možnosti nábožensky nekonformního chování v tomto typu společnosti.

Církev a moderní společnost, koncily v novověku

Viz příručka str. 49 - 51

První trhliny vztahu církve a společnosti v 18. století

• příčiny ztráty inovativní schopnosti křesťanství v novověku;
• osvícenství, jeho různé proudy a směry, objevení se radikálně protináboženských
myšlenek, zemětřesení v Lisabonu a proces Galileo;
• zrušení jezuitského řádu.

Církev a moderní společnost, koncily v novověku

Viz příručka str. 49 - 51

První trhliny vztahu církve a společnosti v 18. století

• příčiny ztráty inovativní schopnosti křesťanství v novověku;
• osvícenství, jeho různé proudy a směry, objevení se radikálně protináboženských
myšlenek, zemětřesení v Lisabonu a proces Galileo;
• zrušení jezuitského řádu.

Stránky