Mír a spravedlnost ve světě

Mír a spravedlnost - úvod

Kapitola "Mír a spravedlnost" nabízí ukázkové hodiny k tématu, které se "dívají" na téma mír a spravedlnost z různých úhlů pohledu a vedou tak žáky k přemýšlení o míru nejen ve světě, ale i v místě, kde žijí. Jsou určeny především žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ, některé lze přizpůsobit i mladší věkové skupině. Pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili obrazové a jiné pomůcky, kterých lze využít jako motivaci k výukovým hodinám.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Mír a spravedlnost ve světě" na str. 8 - 24 

Mír a spravedlnost - úvod

Kapitola "Mír a spravedlnost" nabízí ukázkové hodiny k tématu, které se "dívají" na téma mír a spravedlnost z různých úhlů pohledu a vedou tak žáky k přemýšlení o míru nejen ve světě, ale i v místě, kde žijí. Jsou určeny především žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ, některé lze přizpůsobit i mladší věkové skupině. Pro 1. stupeň ZŠ jsme připravili obrazové a jiné pomůcky, kterých lze využít jako motivaci k výukovým hodinám.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Mír a spravedlnost ve světě" na str. 8 - 24 

Ukázkové hodiny

V tomto článku najdete čtyři scénáře výukových hodin o tématu Mír a spravedlnost ve světě:

  • Jak vznikají války (určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky)
  • Objevování významu míru pomocí symbolů (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Chudoba a její formy ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ)
  • Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru (určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24

Ukázkové hodiny

V tomto článku najdete čtyři scénáře výukových hodin o tématu Mír a spravedlnost ve světě:

  • Jak vznikají války (určeno žákům 6. - 7. tříd - program lze po příslušné úpravě využít pro mladší i starší žáky)
  • Objevování významu míru pomocí symbolů (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ - program lze částečně využít i pro žáky 1. stupně ZŠ)
  • Chudoba a její formy ve světě (určeno žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ)
  • Historie Nobelovy ceny míru a osobnosti míru (určeno žákům 2. stupně ZŠ a SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24