Obrazové a jiné pomůcky

Pro žáky 1. stupně jsme připravili dvě pomůcky, které doplňují téma Mír a spravedlnost ve světě:

  • Hry k tématu mír pro mladší žáky
  • Příběh japonského děvčátka

 

V příručce najdete informace na str. 23

 

První pomůckou jsou "Hry k tématu mír pro mladší žáky". Najdete zde výběr her, které podporují solidaritu, důvěru, zdravé sebepojetí, spolupráci, rozvoj sociálního cítění, tolerance a řešení konfliktů mezi lidmi.

Druhou pomůckou pro tuto věkovou skupinu je "Příběh japonského děvčátka" Sasaki Sadako, která onemocněla v jedenácti letech leukémií na následky ozáření při výbuchu atomové bomby v Hirošimě v roce 1945. Pták jeřáb složený z papíru se stal symbolem její touhy po uzdravení a vůle lidí po zákazu používání atomových zbraní. Žáci se seznámí s příběhem, naučí se skládat papírového jeřába (mladší alespoň nakreslit) a  přemýšlejí o tom, proč by se lidé neměli vzájemně zabíjet.