Vybraná témata z dějin křesťanství

Církev a moderní společnost, koncily v novověku

Viz příručka str. 49 - 51

První trhliny vztahu církve a společnosti v 18. století

• příčiny ztráty inovativní schopnosti křesťanství v novověku;
• osvícenství, jeho různé proudy a směry, objevení se radikálně protináboženských
myšlenek, zemětřesení v Lisabonu a proces Galileo;
• zrušení jezuitského řádu.

Církev a moderní společnost, koncily v novověku

Viz příručka str. 49 - 51

První trhliny vztahu církve a společnosti v 18. století

• příčiny ztráty inovativní schopnosti křesťanství v novověku;
• osvícenství, jeho různé proudy a směry, objevení se radikálně protináboženských
myšlenek, zemětřesení v Lisabonu a proces Galileo;
• zrušení jezuitského řádu.

Stránky