Církev a moderní společnost, koncily v novověku

Viz příručka str. 49 - 51

První trhliny vztahu církve a společnosti v 18. století

• příčiny ztráty inovativní schopnosti křesťanství v novověku;
• osvícenství, jeho různé proudy a směry, objevení se radikálně protináboženských
myšlenek, zemětřesení v Lisabonu a proces Galileo;
• zrušení jezuitského řádu.

Francouzská revoluce

• její průběh, první masivní pokus o dechristianizaci společnosti, důsledek
v podobě zablokování vztahu církve k moderní společnosti a myšlenkám jako
konceptu lidských práv, svoboda náboženství, vyznání, svědomí;
• církev jako opora všech restauračních režimů, obhajuje status quo, legitimistické
postoje.

Abbé Lammenais a neúspěšný pokus o změnu paradigmatu církve

• církev se má postavit do čela emancipačních snah evropských národů v oblasti
národních aspirací, sociálních i politických a občanských;
• vznik časopisu Avenir roku 1830 a neúspěch pokusu.

Papež Pius IX. Jako vrchol „piánské“ epochy církevních dějin

• nesmiřitelný konfrontační kurz vůči moderně, sylabus omylů moderní doby;
• odsouzení originálních teologů jako Günther a Rosmini, návrat scholastiky.

První vatikánský koncil

• jeho příprava a průběh;
• zápas o dogma papežské neomylnosti a papežský jurisdikční primát;
• Kulturkampf jako důsledek dogmatu o papežském primátu, Německo, Švýcarsko
ale také Rakousko Uhersko.

Zánik církevního státu a boj s novým italským státem

• trauma ze ztráty státu, komplex přetrvávající desetiletí, papež se prohlásí latinským
vězněm.

Papež Lev XIII. a pokus o dialog s moderní společností

• vydávání encyklik, podpora vzdělávání a univerzit, neúspěšný pokus o ocenění
demokracie.

Otázka modernismu a antimodernismu

• papež Pius X. a integristický kurz vatikánské kurie, dvojí tvář politiky Pia X.;
• radikální reformy vs. rigidní odpor k moderně

Vývoj církevních poměrů v době pontifikátů papežů Benedikta XV. a Pia XI.

• nové výzvy v podobě autoritativních hnutí komunismu, fašismu a nacismu;
• politicky nejtěžší pontifikát dějin, papež Pius XII. a jeho encykliky, postoj
k židovské otázce, jeho snahy modernizovat církev;
• příprava a průběh II. vatikánského koncilu.

 

 

Doporučená literatura:

HANUŠ, J. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech
a problémech 19. století. Brno : Barrister a principal, 2004.
SCHATZ, K. Dějiny papežského primátu. Brno : Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2002.
REMOND, R. Náboženství a společnost v Evropě. Praha : Lidové noviny, 2003.
PESCH, O. H. Druhý vatikánský koncil 1962 – 1965. Příprava, průběh, odkaz.
Praha : Vyšehrad, 1996.
McLEOD , H. Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989). Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2007.
GAUCHET, M. Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.