Inkvizice a cenzura

Viz příručka str. 45 - 46

Inkvizice jako součást černé legendy dějin církve

• proměny vnímání inkvizice ve středověku a v moderní době.

Problematika kontroly myšlení a chování v předmoderní společnosti

• principy fungování agrární společnosti;
• možnosti nábožensky nekonformního chování v tomto typu společnosti.

 Církev, stát a společnost ve středověku
• vzájemné prolnutí, jeho výhody a limity;
• dynamické napětí mezi státem a církví;
• pluralita autorit středověké společnosti.

Křesťanství a jeho hereze

• dispozice křesťanství generovat hereze;
• způsoby řešení problémů s herezemi a jejich proměny v dějinách, problém
s novými herezemi;
• charakteristika valdenství a katarství, mezi reformním proudem a kacířstvím
existuje jen velmi těsná hranice, pokusy o zvládnutí herezí selhávají, motivy ke
zřízení speciálního tribunálu k potírání hereze.

Vznik papežské inkvizice v první polovině 13. století

• slabiny prvních desetiletí, strukturální vady a chyby;
• osobnosti prvních inkvizitorů;
• způsob inkvizičního procesu, oznámení, čas milosti, proces samotný, možnosti
obhajoby a odvolání, nasazení tortury a její limity, asistence advokátů;
• nejčastější tresty a penalizace, možnost vyhnout se trestu, otázky konfiskace
majetku ve prospěch instituce, celková čísla obětí inkvizice;
• vnímaní inkvizice ve středověku, její místo ve středověké společnosti, svatí
inkvizitoři a jejich kult;
• pozdější vývoj inkvizice, obnovení římské inkvizice v 16. století.

Kongregace pro nauku víry a dnešní výkon inkvizičních mechanismů

• cenzura, její historický vývoj a potřeba, rozdíl mezi předběžnou a dodatečnou
cenzurou;
• vznik kongregace posv. Indexu a vydávání soupisů zakázaných knih;
• důsledky indexování, možnost číst a držet zapovězené knihy;
• zrušení Indexu v roce 1967 a současná praxe kontroly publikování.

 

  

Doporučená literatura:

RYŚ, G. Inkvizice. Praha : Mladá fronta, 2004.
JAMES B. G. Inkvizice a středověká společnost. Moc, kázeň a odpor v Languedocu.
Neratovice : Verbum, 2008.
LAMBERT, M. Středověká hereze: Praha : Argo, 2000.
FRALEOVÁ, B. Templáři. Praha : Grada, 2009.
BRODRICK, J. Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice.
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2007.
FELDMANN, Ch.; Spee , F. Procesy s čarodějnicemi.
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003.


 
PřílohaVelikost
Office presentation icon inkvizice_a_cenzura.ppt2.17 MB