Katolická církev v období vlády komunistického režimu

Viz příručka str. 51 - 52

Nástup komunismu k moci a jeho postoj ke katolické církvi

• nástup komunismu k moci v roce 1948;
• oficiální politika komunistického režimu, navázání na SSSR;
• perzekuce církevních představitelů, způsob boje proti římskokatolické církvi
a jejím sympatizantům, způsoby perzekuce během jednotlivých let vlády
komunistického režimu, Čihošť.

Vnitrocírkevní situace

• pozice krajských a okresních tajemníků, různé formy nátlaku a zastrašování;
• cenzura církevních tiskovin.

Uvolnění situace v roce 1968

• dílo koncilové obnovy;
• příchod sovětských vojsk a opětné utužení režimu.

Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKD-PIT)

• předcházející sdružení, kolaborace s komunistickým režimem, členství,
postupný úpadek a zánik.

Charta 77

• oficiální vyjádření církve bylo neutrální, nestavělo se proti, ale nebylo ani pro
její podporu, někteří signatáři z řad katolických kněží s tímto oficiálním stanoviskem
nesouhlasili.

Desetiletí duchovní obnovy

• záměr: katechizace věřících a první evangelizace ostatních;
• pád komunismu, nástup demokracie a postavení církevních představitelů
v sametové revoluci.

Kardinál Josef Beran

• dětství, studium a první počátky jeho duchovního působení;
• akademická dráha a jeho působení na katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze;
• obsazení Československa nacistickým německým režimem, pobyt v koncentračním
táboře Dachau;
• pražský arcibiskup;
• nástup komunistického režimu, domácí vězení a internace;
• zvolen kardinálem, cesta do Říma.

Kardinál František Tomášek

• moravský rodák, jeho katechetická a akademická dráha;
• internace, tajné biskupské jmenování;
• apoštolský administrátor, kardinál, účastník II. vatikánského koncilu, jeho
přátelství s papežem Janem Pavlem II.;
• arcibiskup pražský, primas český a jeho role v období vlády komunistického
režimu.

 

 

Doporučená literatura:

FRANZEN, A. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : KNA, 2006.
Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Dobruška : 2000.
VODIČKOVÁ, S. Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana.
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
BALÍK, S.; HANUŠ, J. Katolická církev v Československu 1945 – 1989.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
POLC, J.; SVOBODA, B. Kardinál Josef Beran. Životní příběh velkého vyhnance.
Praha : Vyšehrad, 2008.