Země pro člověka

Země pro člověka - úvod

Kapitola "Země pro člověka" nabízí uvedení do tématu, ukázkové hodiny s pomůckami a další samostatné prezentace týkající se různých pohledů na vznik světa, vztah mezi vírou a vědou...

Pomůcky jsou určeny učitelům, žákům 1. stupně ZŠ, žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Země pro člověka" na str. 25 - 36

 

Země pro člověka - úvod

Kapitola "Země pro člověka" nabízí uvedení do tématu, ukázkové hodiny s pomůckami a další samostatné prezentace týkající se různých pohledů na vznik světa, vztah mezi vírou a vědou...

Pomůcky jsou určeny učitelům, žákům 1. stupně ZŠ, žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Země pro člověka" na str. 25 - 36

 

Ukázkové hodiny

Připravili jsme zatím tři scénáře výukových hodin na téma Země pro člověka:

 • Legenda o sv. Františkovi a vlkovi (určeno žákům 1. stupně ZŠ)
 • Země pro člověka (určeno žákům 2. stupně ZŠ)
 • Mýty o stvoření světa (určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 35 - 36 

Ukázkové hodiny

Připravili jsme zatím tři scénáře výukových hodin na téma Země pro člověka:

 • Legenda o sv. Františkovi a vlkovi (určeno žákům 1. stupně ZŠ)
 • Země pro člověka (určeno žákům 2. stupně ZŠ)
 • Mýty o stvoření světa (určeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům SŠ)

V příručce najdete informace na str. 35 - 36 

Pohledy na svět a mýty o stvoření v prezentacích

K doplnění tématu "Země pro člověka" jsme připravili powerpointové prezentace, které nabízejí různé pohledy na svět a člověka jak z hlediska křesťanského a vědeckého, tak i z hlediska jeho stvoření. Součástí je také wordový soubor, který nabízí stručný přehled stvořitelských mýtů. V tomto článku nabízíme tyto materiály:

 • "Poznání světa a člověka" (powerpointová prezentace, určená žákům SŠ a učitelům)
 • "Stvořitelské mýty" (powerpointová prezentace - výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa, určeno žákům SŠ)
 • Stvořitelské mýty - stručný přehled (wordový soubor) (pro učitele)
 • "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" (powerpointová prezentace, pro SŠ)

V příručce najdete informace na str. 30 - 31 a na str. 35 

Pohledy na svět a mýty o stvoření v prezentacích

K doplnění tématu "Země pro člověka" jsme připravili powerpointové prezentace, které nabízejí různé pohledy na svět a člověka jak z hlediska křesťanského a vědeckého, tak i z hlediska jeho stvoření. Součástí je také wordový soubor, který nabízí stručný přehled stvořitelských mýtů. V tomto článku nabízíme tyto materiály:

 • "Poznání světa a člověka" (powerpointová prezentace, určená žákům SŠ a učitelům)
 • "Stvořitelské mýty" (powerpointová prezentace - výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa, určeno žákům SŠ)
 • Stvořitelské mýty - stručný přehled (wordový soubor) (pro učitele)
 • "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" (powerpointová prezentace, pro SŠ)

V příručce najdete informace na str. 30 - 31 a na str. 35