Pohledy na svět a mýty o stvoření v prezentacích

K doplnění tématu "Země pro člověka" jsme připravili powerpointové prezentace, které nabízejí různé pohledy na svět a člověka jak z hlediska křesťanského a vědeckého, tak i z hlediska jeho stvoření. Součástí je také wordový soubor, který nabízí stručný přehled stvořitelských mýtů. V tomto článku nabízíme tyto materiály:

  • "Poznání světa a člověka" (powerpointová prezentace, určená žákům SŠ a učitelům)
  • "Stvořitelské mýty" (powerpointová prezentace - výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa, určeno žákům SŠ)
  • Stvořitelské mýty - stručný přehled (wordový soubor) (pro učitele)
  • "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" (powerpointová prezentace, pro SŠ)

V příručce najdete informace na str. 30 - 31 a na str. 35 

 

V powerpointové prezentaci „Poznání světa a člověka“ jsou formou obrazového materiálu zpracovány kapitoly „Poznání prostřednictvím křesťanské víry ze Zjevení“ a „Vztah mezi vědou a náboženstvím – historický vývoj“. V poznámkách k prezentaci jsou citovány některé výňatky z výchozích článků M. Lokajíčka a E. Krumpolce. Prezentace je určená žákům SŠ a učitelům.

Mýtus o stvoření je symbolickým vyjádřením toho, kde má svět počátek, jak vznikli první lidé a jak osídlili svět. Stvořitelské mýty se vyvinuly v ústních tradicích a jsou základním druhem mýtu v kulturách různých národů. Pro žáky středních škol jsme připravili powerpointovou prezentaci "Stvořitelské mýty", která představuje výběr devíti nejznámějších mýtů o stvoření světa. Tato prezentace je součástí Metodiky "Mýty o stvoření světa" - viz ukázkové hodiny. Rozsáhlejší přehled mýtů podle jejich geografického třídění najdete v pomůcce "Stvořitelské mýty - stručný přehled", určené pro učitele.  

Powerpointová prezentace "Přírodní vědy a jejich rozvoj v církvi" uvádí několik příkladů křesťanských vědců, kteří prosluli v přírodních vědách. Prezentace je rozdělena do kapitol: Univerzity od 12. století; Přírodní vědy od doby renesance; Vědecká činnost jezuitů v 17. a 18. století; Někteří vědci novověku od 19. století. Účelem této prezentace je doplnit žákům pohled na význam křesťanského přístupu ke světu pro rozvoj přírodních věd.