Země pro člověka - úvod

Kapitola "Země pro člověka" nabízí uvedení do tématu, ukázkové hodiny s pomůckami a další samostatné prezentace týkající se různých pohledů na vznik světa, vztah mezi vírou a vědou...

Pomůcky jsou určeny učitelům, žákům 1. stupně ZŠ, žákům 8. a 9. tříd a žákům SŠ.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma "Země pro člověka" na str. 25 - 36

 

Souvislost tematiky s RVP:

 

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Střední školy

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Průřezová témata

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova