Biblické didaktické obrazy a metodika práce s nimi

V tomto článku najdete výběr některých obrazů ze série od italského malíře Guerrina Pery včetně zkrácené verze článku, jak lze s těmito obrazy ve výuce pracovat.

  • Biblické didaktické obrazy
  • Biblické obrazy - přehled a metodika

Pomůcka je určená žákům 1. stupně ZŠ. Tyto obrazy jsou použity i v kapitolách Vánoce Velikonoce.

V příručce najdete informace na str. 38

 

 

 

Kategorie: