Věrohodnost Bible

Je Bible věrohodná? Krátký videosnímek (cca 8 min.) nabídne žákům několik informací o vzniku biblických spisů, jejich opisu, nálezu Kumránských svitků, vnitřní jednotě Bible a jejím svědectví sama o sobě.

Pomůcka je ve dvou formátech:

  • videosnímek (zde je k dispozici v malém rozlišení, zájemcům o lepší rozlišení můžeme soubor poslat přes server uschovna.cz
  • powerpointová prezentace s animacemi a komentářem

V příručce najdete informace na str. 42 - 43

Kategorie: