Poselství křesťanských svátků

Vánoce a advent - úvod

Kapitola "Vánoce a advent" nabízí uvedení do tématiky adventu a Vánoc, pomůcky k vánočnímu příběhu v biblických textech, několik ukázkových hodin s pomůckami, představení prostředí tehdejší Palestiny, didaktické obrazy a metody práce s nimi.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň základní školy a některé pomůcky i pro školy střední.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Vánoc na str. 8 - 28

Kategorie: 

Vánoce a advent - úvod

Kapitola "Vánoce a advent" nabízí uvedení do tématiky adventu a Vánoc, pomůcky k vánočnímu příběhu v biblických textech, několik ukázkových hodin s pomůckami, představení prostředí tehdejší Palestiny, didaktické obrazy a metody práce s nimi.

Ukázkové hodiny a pomůcky jsou určeny pro 1. i 2. stupeň základní školy a některé pomůcky i pro školy střední.

V příručce, která je umístěna v souhrnu materiálů, najdete téma Vánoc na str. 8 - 28

Kategorie: 

Souhrn materiálů k tématu Poselství křesťanských svátků

V přiloženém souboru najdete přehledný souhrn všech materiálů, které se vztahují k celému tématu Poselství křesťanských svátků. V sloupci "Články" jsou hypertextové odkazy, pomoci nichž se rychle dostanete do požadovaného tématu. V dalších sloupcích jsou uvedeny přílohy daných článků, tip a obsah zipových souborů a pro koho jsou dané materiály určeny. Ve sloupcích "Změny" a "Nové materiály" pak budete mít přehled o změnách či nových příspěvcích, které budou na webu provedeny.

Další přílohou je VKD příručka, která obsahuje východiska daného tématu, podrobnější informace o pomůckách a zařazení do RVP. V článcích na webu pak najdete odkazy na konkrétní stránky v příručce.

Souhrn materiálů k tématu Poselství křesťanských svátků

V přiloženém souboru najdete přehledný souhrn všech materiálů, které se vztahují k celému tématu Poselství křesťanských svátků. V sloupci "Články" jsou hypertextové odkazy, pomoci nichž se rychle dostanete do požadovaného tématu. V dalších sloupcích jsou uvedeny přílohy daných článků, tip a obsah zipových souborů a pro koho jsou dané materiály určeny. Ve sloupcích "Změny" a "Nové materiály" pak budete mít přehled o změnách či nových příspěvcích, které budou na webu provedeny.

Další přílohou je VKD příručka, která obsahuje východiska daného tématu, podrobnější informace o pomůckách a zařazení do RVP. V článcích na webu pak najdete odkazy na konkrétní stránky v příručce.

Advent

Článek obsahuje scénář výukové hodiny o poselství Adventu. Propojuje smysl adventních tradic s přípravou na slavení Vánoc. Je určen žákům 4. - 9. třídy základních škol. Součástí jsou obrazy dvou světců, jejichž svátky se v adventní době slaví (sv. Mikuláš, sv. Barbora).

Kategorie: 

Advent

Článek obsahuje scénář výukové hodiny o poselství Adventu. Propojuje smysl adventních tradic s přípravou na slavení Vánoc. Je určen žákům 4. - 9. třídy základních škol. Součástí jsou obrazy dvou světců, jejichž svátky se v adventní době slaví (sv. Mikuláš, sv. Barbora).

Kategorie: 

Vánoční příběh - ukázkové hodiny

V  tomto článku najdete zatím šest scénářů výukových hodin s tématem biblického vánočního příběhu a jeho poselství:

 • Narodil se Kristus Pán (1. - 3. třída)
 • Proč přišli tři mudrci do Betléma (1. - 5. třída)
 • Vánoce - Sluníčko (1. - 5. třída)
 • Světlo v temnotách (4. - 5. třída)
 • Tajemství vánoční hvězdy (2. stupeň ZŠ) 
 • Tříkrálový příběh (2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Ikona narození Ježíše Krista (8. a 9. třída a žáci SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24 - 25 

Kategorie: 

Vánoční příběh - ukázkové hodiny

V  tomto článku najdete zatím šest scénářů výukových hodin s tématem biblického vánočního příběhu a jeho poselství:

 • Narodil se Kristus Pán (1. - 3. třída)
 • Proč přišli tři mudrci do Betléma (1. - 5. třída)
 • Vánoce - Sluníčko (1. - 5. třída)
 • Světlo v temnotách (4. - 5. třída)
 • Tajemství vánoční hvězdy (2. stupeň ZŠ) 
 • Tříkrálový příběh (2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Ikona narození Ježíše Krista (8. a 9. třída a žáci SŠ)

V příručce najdete informace na str. 24 - 25 

Kategorie: 

Stránky