Didaktické obrazy a metody práce s nimi

K porozumění vánočnímu biblickému příběhu mohou sloužit pomůcky:

  • Metody práce s didaktickými obrazy
  • Vánoce a Velikonoce - didaktické obrazy

Pomůcky jsou určeny žákům 1. stupně ZŠ.

V příručce najdete informace na str. 23

 

První pomůckou jsou Metody práce s didaktickými obrazy. Obsahuje dílo S. Winklerové a podrobný postup od slovenského katechetika Jozefa Šelingy jak lze s těmito obrazy pracovat. Druhou pomůckou jsou Vánoce a Velikonoce - didaktické obrazy, která obsahuje obrazy G. Pery. Jsou v kvalitě pro promítání na interaktivní tabuli nebo k vložení do powerpointové prezentace. K obrazům je připojena tabulka s jejich přehledem i s odkazy na biblické texty.

Předností tohoto přístupu k biblickým textům je prostor, který zmíněné metody poskytují žákům, aby mohli projevit svoji přirozenost, neboť každý člověk vnímá stejné umělecké dílo jinak a nelze říci, že špatně. Naopak, různí lidé se mohou svým pohledem na jedno dílo vzájemně  obohacovat.

Tyto obrazy najdete také v kapitolách "Velikonoce" a "Bible - kniha knih".

 

 

Kategorie: