Didaktické obrazy a práce s nimi

K porozumění velikonočnímu příběhu mohou sloužit dvě pomůcky:

  • Metody práce s didaktickými obrazy
  • Vánoce a Velikonoce - didaktické obrazy

 Pomůcky jsou určeny žákům 1. stupně ZŠ.

V příručce najdete informace na str. 23

 

První pomůcka Metody práce s didaktickými obrazy obsahuje dílo S. Winklerové a podrobný postup od slovenského katechetika Jozefa Šelingy jak lze s těmito obrazy pracovat.

Druhou pomůckou jsou Vánoce a Velikonoce - didaktické obrazy, která obsahuje obrazy G. Pery. Jsou v kvalitě pro promítání na interaktivní tabuli nebo k vložení do powerpointové prezentace. K obrazům je připojena tabulka s jejich přehledem i s odkazy na biblické texty.

 

Nabízené pomůcky najdete také v kapitolách Vánoce a "Bible - kniha knih".