Anežka Česká

Svatá Anežka Česká patří k tzv. patronům českého národa. To je k osobnostem, na které se lidé obraceli v modlitbě v dobách, kdy celý národ prožíval nějaké ohrožení nebo těžké období. K znovuoživení svatoanežské úcty přispělo její svatořečení 12. listopadu 1989. Pět dní po návratu českých poutníků z Říma došlo v Praze k tzv. Sametové revoluci, která otevřela cestu k obnovení politické svobody a demokracie v naší zemi. Princezna Anežka Přemyslovna žila v letech 1211 – 1282.

Zpět na úvod