Kostely a svatyně u nás

Kostely a svatyně u nás

„Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí.“
(John Ruskin)

Na území České republiky se můžete setkat hlavně s křesťanskými kostely a židovskými synagogami, které zde mají dlouhou historii. Na přelomu tohoto tisíciletí byla u nás postavena i první islámská mešita. Mají lidé, kteří tato místa pravidelně navštěvují a užívají, něco společného? Co o nich víme? Některé informace vám nabízí tato stránka, aby vás v závěru vyzvala k přemýšlení nad zjištěnými skutečnostmi.

V této kapitole budeme proto hledat odpovědi na tyto otázky:

Které kostely a svatyně se nacházejí v České republice?

více

Prohlédněte si fotografie a zapamatujte si hlavní typy svatyní, které se u nás nacházejí: Kostely a svatyně u nás

méně

Kdy se začaly svatyně stavět a za jakým účelem?

více

Přečtěte si text a prohlédněte si doporučené ukázky z internetových stránek:

Křesťané slavili v prvních staletích bohoslužbu v domech nebo v židovských synagogách. Se stavbou kostelů se začalo až po roce 313 po vydání Milánského ediktu, kdy docházelo k hromadným vstupům do křesťanské církve. Dnes jsou v naší zemi nejpočetněji zastoupeny katolické kostely. Shromažďuje se v nich církev ke slavení bohoslužby a k modlitbě. Tyto kostely dnes svědčí o víře našich předků, a také nesou stopy historie. Můžete se o tom přesvědčit v příběhu jednoho z nejkrásnějších chrámů u nás – kutnohorské sv. Barbory v cyklu Deset století architektury ČT 2 (cca. min.).
 
Tzv. protestantské kostely u nás mohly vznikat od počátku 17. století po vydání Majestátu císaře Rudolfa II. (1609). Stavěly se jako jednoduché a neokázalé stavby. Mají stejnou funkci jako katolické kostely, i když ve vlastním pojetí. Seznamte se s příběhem kostela sv. Salvátora v Praze a prohlédněte si jej zvnějšku i uvnitř v krátkém filmu z cyklu České televize „Deset století architektury“ (cca do konce. min.).
 
Synagoga je domem modlitby, učení a shromáždění židovské komunity. O největší synagoze v Čechách, která stojí v Plzni, si prohlédněte video České televize z cyklu „Deset století architektury“ (cca. min.).
 
Mešita je místem, kde muslimové uctívají Boha a modlí se k němu. Vyučuje se zde též náboženským otázkám, kultuře, ekonomice a dalším záležitostem, které se týkají dobra společnosti. První muslimská mešita u nás vznikla v Brně roku 1998. V krátkém videu (cca 7 min.) se o této mešitě dozvíte, jaké funkce může tato islámská svatyně plnit. V závěru videa je také několik záběrů na nejproslulejší muslimské mešity ve světě včetně Mekky.
 
Otázky a náměty k diskusi:
  • Co spojuje svatyně, se kterými se můžeme setkat v naší zemi?
  • V čem vidíte rozdíly mezi nimi?
  • Které pojmy jste si zapamatovali a dokážete je vysvětlit? Jaký význam má kříž, kterým se označují křesťanské kostely, ale např. i hroby a různá jiná místa? Kterých symbolů užívají Židé a muslimové?

méně

Kostel * synagoga * mešita * kříž
židovská hvězda

 

Zpět na úvod