Kostely

Interaktivní výukový CD-ROM
pro základní školy

Kostel jako místo setkání s Bohem a s církví

Kostel jako kulturní dědictví

Kostel jako místo, kde lidé slaví důležité životní události

Od pohanské svatyně ke křesťanskému kostelu

partneři